Το Μουσείο

Ιστορία - Σκοπός

Η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί στοιχείο πολιτισμού για τον σύγχρονο άνθρωπο και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή του. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων μας, ιδίως των παιδιών και των νέων είναι και η πρωτοβουλία ίδρυσης και λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, το 1998, ενός από τα μεγαλύτερα μουσεία της Ελλάδας, σε αριθμό και πληρότητα ταριχευμένων εκθεμάτων, τα οποία στην πλειονότητά τους , προέρχονται από την προσωπική συλλογή του αείμνηστου Ξενοφώντα Γιαταγάνα. 

Σήμερα σε ένα νέο χώρο, ελκυστικό, ιδιοκτησία του Δήμου, η συλλογή από πτηνά, θηλαστικά, ερπετά , έντομα, κρανία, φωλιές και κογχύλια από την Ελλάδα και από άλλα μέρη του κόσμου, παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει και να αγαπήσει την φύση, να αναπτύξει περιβαλλοντική συνείδηση και κατά συνέπεια, να δραστηριοποιηθεί με εθελοντικές δράσεις για την προστασία της. 

Παράλληλα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας συμβάλει και στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας για το φυσικό περιβάλλον, μέσω των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Scroll to Top
Scroll to Top