Γάλλος (Άγριος), θηλυκό, Β. Αμερική

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Σκαλιστικά – Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: (Άγριος) Γάλλος, θηλυκό, Β. Αμερική
Scientific Name: Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)
Common Name: Common Turkey

Scroll to Top
Scroll to Top