Καναρίνι (Άγριο)

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπιζίδαι – Σπίζες
Family: Fringillidae
Ονομασία: (Άγριο) Καναρίνι
Scientific Name: Serinus canaria (Linnaeus, 1758)
Common Name: Common Canary

Scroll to Top
Scroll to Top