Αγιοπούλι

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Ψαρόνια – Ψαρίδαι
Family: Sturnidae
Ονομασία: Αγιοπούλι
Scientific Name: Sturnus roseus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Rosy Starling

Scroll to Top
Scroll to Top