Αγριοκάτσικο ΓΙΟΥΡΩΝ (Β.Σποράδων) αρσενικό

Τάξη: ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ
Order: Artiodactyle
Οικογένεια: Βοοειδή
Family: Bovidae
Ονομασία: Αγριοκάτσικο ΓΙΟΥΡΩΝ (Β.Σποράδων) αρσενικό
Scientific Name: Capra aegagrus dorcas
Common Name: Rock Goat

Scroll to Top
Scroll to Top