Αγριοκάτσικο Γιούρων αρσενικό

Τάξη: Αρτιοδάκτυλα
Order: Artiodactyla
Οικογένεια: Βοοειδή
Family: Bovidae
Ονομασία: Αγριοκάτσικο Γιούρων αρσενικό
Scientific Name: Capra aegagrus dorcas
Common Name: Rock goat

Scroll to Top
Scroll to Top