Αγριοκάτσικο Γιούρων (Β.Σποράδων) αρσενικό

Τάξη: Αρτιοδάκτυλα
Order: Artiodactyla
Οικογένεια: Βοοειδή
Family: Bovidae
Ονομασία: Αγριοκάτσικο Γιούρων (Β.Σποράδων) αρσενικό
Scientific Name: Capra aegagrus dorcas
Common Name: Rock Goat

Scroll to Top
Scroll to Top