Αγριοκάτσικο Γιούρων

Τάξη: Αρτιοδάκτυλα
Order: Artiodactyle
Οικογένεια: Βοοειδή
Family: Bovidae
Ονομασία: Αγριοκάτσικο Γιούρων(Β.Σποράδων),θηλυκό και μικρό
Scientific Name: Capra aegagrus dorcas
Common Name: Rock Goat

Scroll to Top
Scroll to Top