Αγριοκούνελο (αρσενικό-θηλυκό)

Τάξη: Λαγόμορφα
Order: Lagomorpha
Οικογένεια: Λαγοί- Κουνέλια
Family: Leporidae
Ονομασία: Αγριοκούνελο (αρσενικό-θηλυκό)
Scientific Name: Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Old world rabbit

Scroll to Top
Scroll to Top