Αγριοπερίστερο – Αρκοπέζουνο

Τάξη: Περιστερόμορφα
Order: Columbiformes
Οικογένεια: Περιστερίδαι – Περιστέρια
Family: Columbidae
Ονομασία: Αγριοπερίστερο – Αρκοπέζουνο
Scientific Name: Columba livia (Gmelin, 1789)
Common Name: Common Pigeon

Scroll to Top
Scroll to Top