Αγριοπρόβατο ή Μουφλόν,θηλυκό

Τάξη: Αρτιοδάκτυλα
Order: Artiodactyle
Οικογένεια: Βοοειδή
Family: Bovidae
Ονομασία: Αγριοπρόβατο ή Μουφλόν,θηλυκό
Scientific Name: Ovis ammon mousimon (Pallas, 1762)
Common Name: Mountain goat

Scroll to Top
Scroll to Top