Αγριόκοτα Β.Αμερική

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Αγριόκοτα Β.Αμερική
Scientific Name: Bonasa umbellus (Linnaeus, 1766)
Common Name: Ruffed Grouse

Scroll to Top
Scroll to Top