Αγριόκουρκος, αρσενικό, θηλυκό

Τάξη: ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ
Order: Galliformes
Οικογένεια: Λαγόποδες-Τετραονίδαι
Family: Tetraonidae
Ονομασία: Αγριόκουρκος, αρσενικό, θηλυκό
Scientific Name: Tetrao urogallus (Linnaeus , 1758)
Common Name: Western Capercaillie

Scroll to Top
Scroll to Top