Αγριόκυκνος

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Κύκνοι – Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Αγριόκυκνος
Scientific Name: Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Whooper Swan

Scroll to Top
Scroll to Top