Αγριόχοιρος θηλυκό

Τάξη: Αρτιοδάκτυλα
Order: Artiodactyla
Οικογένεια: Χοίροι – Συίδαι
Family: Suidae
Ονομασία: Αγριόχοιρος θηλυκό
Scientific Name: Sus scrofa
Common Name: Wild boar

Scroll to Top
Scroll to Top