Αγριόχοιρος μικρό

Τάξη: Αρτιοδάκτυλα
Order: Artiodactyla
Οικογένεια: Χοίροι – Συίδαι
Family: Suidae
Ονομασία: Αγριόχοιρος μικρό
Scientific Name: Sus scrofa (Linnaeus, 1758)
Common Name: Wild boar

Scroll to Top
Scroll to Top