Αγροτοαρουραίος

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Ποντικοί – Μυίδαι
Family: Muridae
Ονομασία: Αγροτοαρουραίος
Scientific Name: Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)
Common Name: Field vole

Scroll to Top
Scroll to Top