Αδηφάγος Ικτίς

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Ικτίδες
Family: Mustelidae
Ονομασία: Αδηφάγος Ικτίς
Scientific Name: Gulo gulo (Linnaeus, 1758)
Common Name: Wolverine

Scroll to Top
Scroll to Top