Αετομάχος, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κεφαλάδες – Αεοτομαχίδαι
Family: Laniidae
Ονομασία: Αετομάχος, αρσενικό
Scientific Name: Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Common Name: Red – backed Shrike

Scroll to Top
Scroll to Top