Αιγωλιός

Τάξη: Γλαυκόμορφα
Order: Strigiformes
Οικογένεια: Στριγίδαι- Γλαύκες
Family: Strigidae
Ονομασία: Αιγωλιός
Scientific Name: Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Boreal Owl

Scroll to Top
Scroll to Top