Αλεπού,θηλυκό

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Κυνίδαι
Family: Canidae
Ονομασία: Αλεπού,θηλυκό
Scientific Name: Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Common Name: Red Fox

Scroll to Top
Scroll to Top