Αλοπόχηνα

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι – Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Αλοπόχηνα
Scientific Name: Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)
Common Name: Egyptian Goose

Scroll to Top
Scroll to Top