Αμερικάνικη μπεκάτσα, Β.Αμερική

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Αμερικάνικη μπεκάτσα, Β.Αμερική
Scientific Name: Scolopax minor (Gmelin, 1789)
Common Name: American Woodcock

Scroll to Top
Scroll to Top