Αμερικάνικη Σαρσέλα, αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Αμερικάνικη Σαρσέλα, αρσενικό
Scientific Name: Anas discors (Linnaeus, 1766)
Common Name: Blue winged Teal

Scroll to Top
Scroll to Top