Αμερικάνικη Iκτίς

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Ικτίδες
Family: Mustelidae
Ονομασία: Αμερικάνικη Iκτίς
Scientific Name: Mephitis mephitis (Schreber, 1776)
Common Name: Striped skunk

Scroll to Top
Scroll to Top