Αμερικάνικο Μινγκ

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Ικτίδες
Family: Mustelidae
Ονομασία: Αμερικάνικο Μινγκ
Scientific Name: Mustela vison Schreber, 1777
Common Name: Αmerican mink

Scroll to Top
Scroll to Top