Αμπελουργός, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Τσιχλόνια – Εμπεριζίδαι
Family: Emberizidae
Ονομασία: Αμπελουργός, αρσενικό
Scientific Name: Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769)
Common Name: Black-headed Bunting

Scroll to Top
Scroll to Top