Αργυρογλάρονο

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Γλαρόνια – Γλαρονίδαι
Family: Sternidae
Ονομασία: Αργυρογλάρονο
Scientific Name: Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)
Common Name: White-winged Tern

Scroll to Top
Scroll to Top