Αργυροπελεκάνος, ανώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Πελεκάνοι – Πελεκανίδαι
Family: Pelecanidae
Ονομασία: Αργυροπελεκάνος, ανώριμο
Scientific Name: Pelecanus crispus (Bruch, 1832)
Common Name: Dalmatian Pelican

Scroll to Top
Scroll to Top