Αργυροπούλι, ώριμο

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Χαραδριοί – Χαραδριίδαι
Family: Charadriidae
Ονομασία: Αργυροπούλι, ώριμο
Scientific Name: Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Common Name: Grey Plover

Scroll to Top
Scroll to Top