Αρκτική Αλεπού

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Κυνίδαι
Family: Canidae
Ονομασία: Αρκτική Αλεπού
Scientific Name: Alopex lagopus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Arctic fox

Scroll to Top
Scroll to Top