Αρκτικός Λύκος

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Κυνίδαι
Family: Canidae
Ονομασία: Αρκτικός Λύκος
Scientific Name: Canis lupus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Arctic Wolf

Scroll to Top
Scroll to Top