Αρλεκινόπαπια, αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Αρλεκινόπαπια, αρσενικό
Scientific Name: Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Harlequin Duck

Scroll to Top
Scroll to Top