Ασημένιος Φασιανός, αρσενικό (Ασία)

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι – Σκαλιστικά
Family: Phasianidae
Ονομασία: Ασημένιος Φασιανός, αρσενικό (Ασία)
Scientific Name: Lophura nycthemera (Linnaeus, 1758)
Common Name: Silver Pheasant

Scroll to Top
Scroll to Top