Ασημόγλαρος, ώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Λαρίδαι
Family: Laridae
Ονομασία: Ασημόγλαρος, ώριμο
Scientific Name: Larus argentatus (Pontoppidan, 1763)
Common Name: Herring Gull

Scroll to Top
Scroll to Top