Ασιατική Δεκοχτούρα

Τάξη: ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ
Order: Columbiformes
Οικογένεια: Περιστερίδαι – Περιστέρια
Family: Columbidae
Ονομασία: Ασιατική Δεκοχτούρα
Scientific Name: Streptopelia risoria (Linnaeus, 1758)
Common Name: Ringed Turtle- Dove

Scroll to Top
Scroll to Top