Ασιατικός Σκίουρος Μυτιλήνης ή Γαλλία

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Σπερμόφιλοι-Σκιουρίδαι
Family: Sciuridae
Ονομασία: Ασιατικός Σκίουρος Μυτιλήνης ή Γαλλία
Scientific Name: Sciurus anomalus
Common Name: Caucasian squirel

Scroll to Top
Scroll to Top