Ασπρομαγουλόχηνα

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes-
Οικογένεια: Νησσίδαι- Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Ασπρομαγουλόχηνα
Scientific Name: Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Common Name: Barnacle Goose

Scroll to Top
Scroll to Top