Ασπρομετωπόχηνα

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Ασπρομετωπόχηνα
Scientific Name: Anser albifrons (Scopoli, 1769)
Common Name: Great White fronted Goose

Scroll to Top
Scroll to Top