Αυτί της θάλασσας

Τάξη: Αρχαιογαστερόποδα
Order: Archaeogastropoda
Οικογένεια: Αλιωτίδαι
Family: Haliotidae
Ονομασία: Αυτί της θάλασσας
Scientific Name: Haliotis tuberculata lamellosa (Lamarck, 1822)
Common Name: Lamellose Ormer

Scroll to Top
Scroll to Top