Αυτί της θάλασσας

Τάξη: Αρχαιογαστερόποδα
Order: Archaeogastropoda
Οικογένεια: Αλιωτίδαι
Family: Haliotidae
Ονομασία: Αυτί της θάλασσας
Scientific Name: Haliotis asinina (Linnaeus, 1758)
Common Name: Donkey’s Ear Abalone

Scroll to Top
Scroll to Top