Βάλανος, Χουρμάς

Τάξη: Mytiloida
Order: Mytiloida
Οικογένεια: Μύδια
Family: Mytilidae
Ονομασία: Βάλανος, Χουρμάς
Scientific Name: Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
Common Name: Datemussel

Scroll to Top
Scroll to Top