Βίδρα ή ποταμόσκυλο

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Ικτίδες
Family: Μustelidae
Ονομασία: Βίδρα ή ποταμόσκυλο
Scientific Name: Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Common Name: European Otter

Scroll to Top
Scroll to Top