Βαλκανικός Δρυοκολάπτης, αρσενικό

Τάξη: Δρυοκολαπτόμορφα
Order: Piciformes
Οικογένεια: Δρυοκολάπτες – Δρυοκολαπτίδαι
Family: Picidae
Ονομασία: Βαλκανικός Δρυοκολάπτης, αρσενικό
Scientific Name: Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
Common Name: Syrian Woodpecker

Scroll to Top
Scroll to Top