Βαλτοποταμίδα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Συλβιίδες
Family: Sylviidae
Ονομασία: Βαλτοποταμίδα
Scientific Name: Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)
Common Name: Marsh Warbler

Scroll to Top
Scroll to Top