Βαλτοτσίχλονο, θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Εμπεριζίδαι, Τσιχλόνια
Family: Emberizidae
Ονομασία: Βαλτοτσίχλονο, θηλυκό
Scientific Name: Emberiza rustica (Pallas, 1776)
Common Name: Rustic Bunting

Scroll to Top
Scroll to Top