Βαλτόμπουφος

Τάξη: Γλαυκόμορφα
Order: Strigiformes
Οικογένεια: Στριγίδαι- Γλαύκες
Family: Strigidae
Ονομασία: Βαλτόμπουφος
Scientific Name: Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Common Name: Short -eared Owl

Scroll to Top
Scroll to Top