Βαλτόπαπια, αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες-Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Βαλτόπαπια, αρσενικό
Scientific Name: Aythya nyroca
Common Name: Ferruginous Duck

Scroll to Top
Scroll to Top