Βαλτόπαπια, θηλυκό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες-Νησσίδαι
Family: Fringillidae
Ονομασία: Βαλτόπαπια, θηλυκό
Scientific Name: Αythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
Common Name: Ferruginous Duck

Scroll to Top
Scroll to Top