Βαρβάρα (αρσενικό – θηλυκό)

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Βαρβάρα (αρσενικό – θηλυκό)
Scientific Name: Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Common Name: Common Shelduck

Scroll to Top
Scroll to Top